Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

Bevezetés

Kedves Vásárlónk, amikor meglátogatja a https://asvanyOM.hu oldalunkat, rendkívül fontos számunkra magánszférája és személyiségi jogainak védelme. Az adatvédelemről szóló tájékoztatónkkal szeretnénk nyomatékosítani elkötelezettségünket aziránt, hogy adatait megbízható és biztonságos módon kezeljük, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait továbbá az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezéseit betartva. E tájékoztatóval szeretnénk Önt megismertetni az adatkezelés folyamatával.

Adatkezelés alapelvei

Összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelés

Az Info tv. rendelkezéseiből eredően:

Adatkezelő: Eőry Tamás Tibor (3045 Bér, Petőfi út 75., info@asvanyOM.hu,  +36 20-822-7697)

Adatfeldolgozó: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1538 Budapest, Pf.: 510., support@tarhely.eu, +36 1 789 2 789)

Mik a személyes adatok?

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, és e-mail címén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az internet-szolgáltató oszt ki a számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

Hogyan használjuk a Személyes adatait?

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az Info tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a személyes adatait különösen akkor, amikor meglátogatja az asvanyOM.hu honlapunkat, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy felhasználói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel nálunk. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint a beleegyezésével használjuk föl. Sok esetben az adatok használata csak anonimizált formában történik. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, hogy számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig kötelesek vagyunk megőrizni.

asvanyOM.hu meglátogatása

Naplófájlok: amikor meglátogatja az asvanyOM.hu honlapját, rendszerint a következő adatokat tároljuk technikai okokból az un. naplófájlokban:

– a csatlakozott számítógép IP-címe,
– a meglátogatott weboldalunk látogatásának ideje és időtartama,
– böngészőjének típusa és beállításai,
– operációs rendszer

A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsoljuk össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszünk.

Az Info tv. 14. §-a alapján Önnek joga van az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni.

Sütik használata

Weboldalainkon un. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk, amikor meglátogatja a weblapunkat. Ebbe tartoznak például a bevásárlókosár funkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállítási paraméterek. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az általad használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépeden, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor meglátogatod honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem a látogatónk merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon.

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészője beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy webböngészőjének súgóján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az asvanyOM.hu funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha letiltja a sütik használatát.

Rendelés

Amikor rendel tőlünk, az Ön által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények keretein belül. Az Öntől kért információk, amelyek az igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes. A szerződések megkötéséhez és végrehajtásához az egyes esetektől függően szükségünk van olyan kapcsolati információkra, mint a név, szállítási és számlázási cím, email cím, illetve a választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Gépelési hibák elkerülésére és annak biztosítására, hogy az Ön által rendelt terméket meg is kapja, a beírt címet teljesség és pontosság tekintetében ellenőrizzük.

Az asvanyOM.hu egyéb értesítéseinek átvitele

Olyan tájékoztatási célú értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és az asvanyOM.hu működéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott célhelyre küldjük.

Vegyes rendelkezések

Tároljuk és felhasználjuk az adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai információkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a weblapunkon történő helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Tároljuk és felhasználjuk adatait olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek, így a többi között hivatalos szerv vagy bírósági végzés alapján, jogaink biztosítására és igényeink követelésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az e-mail címe megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Amikor a személyes adatait az adatkezelő és az adatfeldolgozó részére továbbítjuk, folyamatosan szavatoljuk a jogszabályi előírások megtartását. Csak olyan szolgáltatóknak adjuk át, akiket gondosan megválasztottunk és szerződéses kötelezettséget vállaltak az adatok védelmére.

Átvitel szolgáltatókhoz

Az asvanyOM.hu működésével és a szerződések végrehajtásával összefüggésben különféle szolgáltatók dolgoznak nekünk, ilyen pl. termékek kifizetése és kiszállítása. Ezen szolgáltatóknak átadjuk azokat az adatokat (pl. név, cím), amelyek szükségesek feladatuk teljesítéséhez.
Független használatra harmadik félnek szerződések végrehajtásával kapcsolatban adatot csak a következő esetekben adunk át:

Áruk szállítására a logisztikai cégnek és a rendelést kezelő postai operátoroknak, továbbá az  adatkezelő által kiállított számlákat könyvelési célból a könyvelő cég részére adjuk át.

Átvitel egyéb harmadik fél részére

Adatait átküldjük harmadik félnek vagy hivatalos hatóságnak a fennálló adatvédelmi törvények keretén belül, ha erre minket hivatalos végzés vagy bírósági határozat kötelez, illetve ha jogaink biztosítására és követeléseink kikényszerítésére.

Adatbiztonság

Nálunk tárolt adatait technikai intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Az asvanyOM.hu mögött egy egyszemélyes vállalkozás áll így itt a részünkre rendelkezésére bocsátott személyes adatokat egyetlen személy az adatkezelő dolgozza föl, köti az adattitkosság, melynek betartása kötelezettsége. Továbbá adatkezelő még a termékek szállítására szerződött logisztikai cég, adatfeldolgozó a tárhely szolgáltató, amely cégek a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatkezelési nyilatkozattal rendelkeznek.

Az Ön adatokkal kapcsolatos jogai

Törvényben biztosított joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.

Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás joga

Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli a beleegyezését, mindig kérjük a kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármikor ingyenesen vissza lehet vonni elérhetőségeinken.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait nem használjuk olyan célra, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás.